Disclaimer

Voorbehoud verkoopinformatie

De verkoopinformatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld, aan de hand van gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen van deze website bekend waren. Desondanks maken wij een voorbehoud ten aanzien van eventuele wijzigingen die onder andere voortkomen uit eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar het koopcontract met bijlagen en de akte van levering.